Sisterhood

เรื่องน่ารู้

Sisterhood ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูล รวมถึงการยืนยันเพศแก่ผู้หญิงข้ามเพศ และยังเน้นย้ำถึงการยอมรับและเฉลิมฉลองความหลายทางเพศอีกด้วย