Sisterhood

ประเทศไทยเปิดตัว "Pink Plus" ปลดล็อกเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก โดย Borderless.lgbt แพลตฟอร์มที่ให้บริการสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแห่งแรกของโลก ดำเนินงานภายใต้แนวคิด DE&I หรือ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

ประเทศไทยเปิดตัว "Pink Plus" ปลดล็อกเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงมีนโยบายต่างๆ ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนครอบครัวของชุมชน LGBTQIA+ ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น DE&I Hub หรือสังคมแห่งความหลากหลาย ความเท่าเทียม และไม่แบ่งแยก ซึ่งปัจจุบันชุมชน LGBTQIA+ มีประชากรมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยว พำนักระยะยาวภายหลังจากเกษียณอายุจากชาวต่างชาติจำนวนมาก

Borderless.lgbt จึงก้าวสู่การเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสีชมพูหรือ Pink Economy สู่ Pink Plus ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบใหม่ในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ การสนับสนุนการวางแผนครอบครัว เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของไทย

นอกจากนี้ "Borderless.lgbt" ยังได้นำเสนอแพ็กเกจสมาชิก "Pink Plus" ที่มาพร้อมบริการต่างๆ อาทิ แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลที่พร้อมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ข้อเสนอจากร้านค้าชั้นนำ การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ โปรแกรมและเวิร์กชอปด้านนวัตกรรม การสนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับครอบครัว บริการวางแผนทางการเงิน การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย การเข้าพักในรีสอร์ทและโรงแรมชั้นนำ

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ จำกัด หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บริการวีซ่าระยะยาวแก่ชาวต่างชาติ ผ่านรูปแบบบัตรสมาชิก ประเภท GOLD PLATINUM DIAMOND และ RESERVE ซึ่งพำนักในประเทศไทยได้ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20+ ปี พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์การบริการสนามบิน และสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ตลอดระยะเวลาการพำนัก

มนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด มีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในโอกาสเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือ Pride Month ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยยกระดับไทยใสู่การเป็นฮับของชุมชน LGBTQIA+ และการเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย ความเท่าเทียม และเปิดรับความแตกต่าง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมเดินหน้ายกระดับบริการและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในประเทศไทยของชาวต่างชาติกลุ่ม LGBTQIA+ ที่ต้องการเดินทางมาพำนักระยะยาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ” 

โดย Borderless.lgbt ได้ริเริ่มในการนำเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) แนวคิดการใช้ชีวิตหลังเกษียณ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแนวคิดทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน DE&I ผ่านการจัดตั้ง Pink Incubator ในย่านเมืองเก่าอย่างเยาวราช เพื่อสนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสตาร์ตอัป พร้อมศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์และเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมให้บริการบริเวณย่านทองหล่อ เพื่อรองรับสมาชิก “Pink Plus” และพร้อมกันนี้ Borderless.lgbt เตรียมเปิดตัวเทคโนโลยี AI เพื่อตอบคำถามของสมาชิก ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ "Pink Plus" ในภาษาต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อผ่านช่องทางแชทออนไลน์ได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา

นอกจากนี้ Borderless.lgbt ยังพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการและองค์กรที่มีความมุ่งมั่นจากทั่วโลกในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบแพ็คเกจสมาชิก Pink Plus โดยผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรได้ที่ www.borderless.lgbt ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ที่ผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมและการประเมิน DE&I จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมในการเป็นตัวแทนนำเสนอแพ็คเกจ Pink Plus ต่อไป

อ้างอิง : bangkokbiznews