Sisterhood

กิจกรรม SisterHood

ฉลองเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ Thaisisterhood.com เพื่อชาวผู้หญิงข้ามเพศ เพียงสมัครสมาชิกก็มีสิทธิลุ้นรับของรางวัลมากมาย มูลค่ากว่า 1 แสนบาท!

สมัครสมาชิก Sisterhood

กติกาการร่วมสนุก

 • แค่สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ Thaisisterhood.com หรือดาวน์โหลด Application ทั้ง ios และ android สมัครสมาชิกให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน (*หากข้อความไม่ครบถ้วน ถือว่าการสมัครสมาชิกไม่สมบูรณ์)

 • ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566

 • หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการลงทะเบียนที่ www.thaisisterhood.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว ทางเราจะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมสนุกทั้งหมด นำมาพิมพ์ใบชิงโชค และบรรจุลงกล่องเพื่อจับสลาก และจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 29 สิงหาคม 2567

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์ Thaisisterhood.com ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ของรางวัล

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 30,000

 • Apple iPad 9 Wi-Fi 64GB. 10.2" 2021 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,000 บาท

 • ทอง 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 9,000 บาท

 • gift vocher 500 บาท 80 รางวัล

 • เงินสด 1,000 มูลค่า 10 รางวัล

 • เสื้อยืด ThaiSisterhood 50 รางวัล

 • รวมทั้งหมด 145 รางวัล

เงื่อนไข

 • ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 และ ท.ป.101/2544

 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 • ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล (ตามระยะเวลากิจกรรมกำหนด) ผ่านทางอีเมล หรือ กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อท่านตลอดรายการ

 • ผู้ที่ได้ทำการสมัครสมาชิก Thaisisterhood ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นเท็จ จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก ในกรณีผู้ที่ได้รางวัลไม่ได้ทำตามข้อกำหนด หรือกติกาครบถ้วน หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการส่อทุจริตใดๆ ทางเราขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลแก่ผู้นั้นทันที

 • Thaisisterhood มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ Thaisisterhood จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

สมัครสมาชิก Sisterhood