Sisterhood

เทพธิดาจำแลง ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองแวง

ขอเชิญเข้าร่วมลุ้นให้กำลังใจสาวข้ามเพศในการประกวด “เทพธิดาจำแลง ประเพณีแห่เทียนพรรษา” ณ วัดหนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดภูมิลำเนา
 • เป็นสาวข้ามเพศ หรือเพศทางเลือก
 • สวมชุดไทยจักรีในการเข้าประกวด
 • ต้องเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของทางวัด

เงินรางวัลในการประกวด

 1. ตำแหน่งชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
 2. ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
 3. ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 4. ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 เงินรางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลพิเศษ เงินรางวัลละ 3,000 บาท

 • รางวัลแต่งกายงาม
 • รางวัลขวัญใจประชาชน
 • รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
 • รางวัลขวัญใจบริษัท จำนวน 2 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0625520000

รายละเอียดกิจกรรม

Calendar 14 กรกฎาคม 2567 | 11:00 น.
Map วัดหนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Phone 0625520000